Prijava k sklenitvi zakonske zveze

Ali ste vedeli, da je prijavo k sklenitvi partnerske zveze mogoče skleniti kar preko interneta? Na uradni spletni strani eUprava imate to možnost, če imate seveda digitalno potrdilo, oziroma digitalni podpis. To vam prihrani marsikateri kilometer in uro, vzeti si morate le nekaj minut časa.

Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene, v kateri sta zakonca enakopravna. Partnerska zveza je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, v kateri sta partnerja enakopravna. Takšna zveza ima na vseh pravnih področjih enake pravne posledice kot jih ima zakonska zveza, razen, da partnerja partnerske zveze ne moreta skupaj posvojiti otroka in nista upravičena do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Postopek lahko pričnete TUKAJ.

Za sklenitev zakonske zveze je potrebna osebna navzočnost obeh bodočih zakoncev, glede na njuno željo pa se zakonska zveza lahko sklene:

  • pred matičarjem in načelnico ali načelnikom upravne enote ali od njega pooblaščeno osebo
  • pred matičarjem in županjo ali županom občine, na območju katere se zakonska zveza sklepa
  • samo pred matičarjem.

Navzočnost prič pri sklepanju zakonske zveze ni obvezna. Pri sklenitvi zakonske zveze sta priči lahko prisotni, če bodoča zakonca tako želita, lahko pa se odločita za sklenitev zakonske zveze tudi brez prisotnosti prič.

Vir: e-uprava.gov.si